Autenticita jako klíč ke svobodě

Předpokládám, že jste už někdy slyšeli větu “BUĎTE AUTENTIČTÍ”. Dokonce si myslím, že už jste to slyšeli, stejně jako já, mnohokrát. Ze slova autenticita se díky četnosti jeho užívání stává klišé, přitom si to rozhodně nezaslouží. Nedostatek autenticity je dokonce podle uznávaného psychologa Carla Rogerse příčinou většiny nepříjemných psychických stavů. 

Pro mě je autenticita vstupenka ke svobodě. Zažila jsem nejen v osobní, ale i v podnikatelské rovině období, kdy jsem se odchýlila od toho, kým jsem. Věřte mi, že takhle nelze fungovat dlouhodobě. Přijde pokles energie, vše vás stojí příliš úsilí, nedaří se s lehkostí dosahovat cílů a pocit štěstí se jaksi začne vytrácet. Přichází pochyby a spoustu otázek ohledně sebe a svého pravého místa. Někde to drhne a chybí tomu přirozenost. Přitom právě přirozenost je to, co nám přináší do života spokojenost. Když víme, že se můžeme projevovat spontánně, bez přetvářky a bez přílišné kontroly nad tím, jak a co říkáme, cítíme svobodu.

Až ve chvíli, kdy jsem si začala pravdivě odpovídat na důležité otázky, které mě vedly k tomu, kým jsem a kým chci být, mohla jsem držet svůj autentický směr. Základní předpoklad pro bytí sama sebou je cítit se opravdu akceptovaný takový, jaký jsem. Pak totiž místo toho, abychom předstírali sami sobě, ale i ostatním, že jsme něčím, čím nejsme, začneme naslouchat své vnitřní moudrosti a začínáme se rozhodovat autentičtěji o svém vlastním životě. A právě proto doporučuji projít si Ikigai proces, cestu k vlastnímu nitru a autenticitě.

Pozor na škatulku autenticity

V průběhu života se části nás samých mění v závislosti na tom, v jaké fázi se zrovna nacházíme. Přirozeně procházíme sebeaktualizací, proto se nesnažme silou pasovat do své vlastní škatulky autenticity, kterou jsme si někdy stanovili. Život je neustálý vývoj a autenticita je schopnost vnímat se v momentálním okamžiku a ruku v ruce se svými potřebami jednat. Díky tomu si zajišťujeme udržitelný dobrý pocit ze sebe i svého života. A to je krásný cílový stav, nemyslíte?

Autenticita ve vztazích

Být sami sebou nám ale přináší do života mnohem víc. V komunikaci s ostatními je autenticita klíčovým faktorem. Pokud jsme autentičtí, dokážeme se lépe propojit s druhými lidmi a vytvořit hlubší a zdravé vztahy založené na důvěře a respektu. Pokud si hrajeme na někoho, kým nejsme, můžeme působit nevěrohodně a naše vztahy mohou být povrchní. Hrozí tak, že se budeme cítit izolovaní a samotní. Mysleme ale na to, že klíč držíme ve svých rukou.

6 otázek, které vedou k autenticitě

  • Jaký/á si myslím, že bych měl/a být, abych měl/a hodnotu?
  • Jaké jsou mé nedostatky?
  • Kdy / s kým se mi nedaří být autentický/á?
  • Kdy / s kým se cítím být opravdu sám/sama sebou? 
  • Jaký/á jsem, když jsem opravdu sám/sama sebou?
  • Co se mi na mně opravdu líbí?

Autenticitu vnímám jako důležitý faktor pro všechny oblasti našeho života. Být autentický znamená znát se, přijímat se, být věrný sám sobě a být sám sebou i před ostatními. Vyžaduje to odvahu ukázat se takoví, jací jsme, a odvahu být připraveni přijmout i své nedostatky. A v tom je opravdová svoboda

Napsala: Aneta Uhrová

ZE SVĚTA IKIGAI

Píšeme o všem možném ze světa Ikigai. Ať je tento blog inspirací pro všechny otevřené duše s chutí růst. Přejeme vám mnoho objevných chvil na vaší cestě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT