CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK IKIGAI

Třetí běh výcviku Ikigai probíhá od října 2023 do února 2024.
Přihlášky již byly uzavřeny. V případě dotazů kontaktujte prosím info@ikigais.cz

Právě se můžete přihlásit do třetího běhu výcviku Ikigai,
který bude probíhat od října 2023 do února 2024.

Certifikovaný výcvik Ikigai

Třetí běh výcviku Ikigai probíhá od října 2023 do února 2024.
Přihlášky již byly uzavřeny.
V případě dotazů kontaktujte prosím info@ikigais.cz

Právě se můžete přihlásit do třetího běhu výcviku Ikigai, který bude probíhat od října 2023 do února 2024.

Čtyřměsíční ONLINE výcvik pro kouče, průvodce, konzultanty, lektory a lidi ve vedoucích i pomáhajících profesích

Přihlaste se do výcvikového programu a získejte metodiku Ikigai USP a všechny potřebné dovednosti právě teď!

Připojíte se tak do týmu ambasadorů Ikigai a společně budeme naplňovat misi "Více lidí na svých místech".

Startujeme v říjnu 2023.

Své místo si můžete zajistit už teď, počet míst je omezen.

Ikigai je japonský koncept hledání smyslu života. Slovo zastřešuje oblast hledání smysluplného směru nebo smyslu života a s tím spojených činností, vedoucích k pocítění ikigai, tedy pocitu, že náš život dává smysl.

USP neboli Unique Selling Proposition je výraz ze světa marketingu a znamená „to, co má naše značka a ostatní ne“, jedná se o to unikátní, čím se odlišuje od ostatních, a je zároveň relevantní pro cílovou skupinu.

Pomozte lidem objevovat jejich skutečnou podstatu a smysl.

Je vás potřeba!

Svět potřebuje lidi, kteří jsou na svém místě a dokáží v tom podpořit druhé.

Lidi, kteří pomáhají ostatním:

I malý klíč může otevřít velké dveře.

Ikigai koučink je klíčem.

Výcvik Ikigai USP je vhodný pro mírně i více pokročilé. Absolventi získají ucelený,
sebepoznávací a transformační program pro sebe i své klienty
.

Mentorky výcviku

Jsem autorka projektů, certifikovaná koučka a milovnice přirozeného prodeje. Dřív jsem se pohybovala ve světě, kde se úspěch měřil čísly a růstovou křivkou. Snažila jsem se napasovávat do modelu, který mi nebyl přirozený a tak mi v jeden moment natvrdo došly baterky.

Po prodeji mojí firmy jsem si nadělila luxusní dárek – volný rok, který jsem věnovala znovusebepoznání do hloubky, abych si byla opravdu jistá, že moje další kroky mě povedou cestou, která bude opravdu moje.  Do života mi přišla filozofie Ikigai, podle které jsem si vytvořila základní poznání a nadchla mě tak, že jsem jí začala studovat do hloubky.

Díky tomu znovu objevila sebe a svůj další směr. Najednou jsem věděla kam a proč vykročit. A můj život dostal úplně novou šťávu. Rozhodla jsem si to know-how, které mi tak dlouho trvalo nabýt, nenechat jen pro sebe. Začala jsem dělat workshopy, pracovat s klienty, vést kurzy, skrz které si ujasnilo své Ikigai 1000+ lidí, zažila Ikigai v Japonsku, proškolila další kouče a lektory (31) a momentálně s týmem Ikigai’s podporujeme ostatní k objevování jejich pravého místa a ikigai a hledáme jedinečné cesty k jeho realizaci ve fyzickém světě.

Jsem certifikovaná Gestalt koučka, Ikigai koučka, NLP practitioner (neurolingvistické programování), mentorka koučů a facilitátorka. Mám přes dvacet let zkušeností z firemního prostředí, kde jsem vedla tým komunikace a marketingu, byla tiskovou mluvčí a interní koučkou. Nyní pomáhám ženám i mužům v osobním a profesním rozvoji, a také týmům v rozvoji týmové spolupráce a firemní kultury. V Ikigai’s jsem garantkou vzdělávacích programů. Miluju učení se, sdílení know how i zkušeností a předávání to dál. Jsem vaše nadšená podporovatelka v dovednostech a sebedůvěře. Více o mně tady.

Podpůrný lektorský tým

Žena mnoha zájmů, vystudovaná sociální pracovnice. Aktivní certifikovaná mediátorka v oblasti rodinných vztahů. Absolventka výcviku v krizové intervenci a systemickém koučinku, lektorka vzdělávacích kurzů. Jako adoptivní mamince se mnou rezonují přístupy terapeutického a kontaktního rodičovství a nenásilné komunikace. Výcvik IKIGAI koučování pro mě byl životní milník. Baví mě jeho ohebnost, kdy se klient nepřizpůsobuje „metodě”, ale naopak se pracuje s jedinečností daného člověka. Ikigai v mém pojetí je o každodennosti, o maličkostech a jednoduchosti, ale také o akčních krocích a laskavé disciplíně.

Jsem vystudovaná ekonomka, certifikovaná Ikigai koučka, online markeťačka, fitness instruktorka a roztleskávačka pro podnikatelky. Podporuji ženy v osobním a podnikatelském rozvoji, zejména na poli autentického a upřímného sebemarketingu. Ikigai výcvik je důležitou součástí mé podnikatelské cesty a přeji ho zažít všem. Miluju jeho všestranné využití, jak v životě, tak v podnikání a snažím se o jeho přesah právě do marketingu. Přináším nadhled, nakažlivou energii, nové nápady a inspiraci. Budu vás maximálně podporovat v reflexi a sebereflexi, protože věřím, že právě to nás hodně posouvá dál.

Připojte se do týmu ambasadorů Ikigai a staňte se hybnou silou pro udržitelnou budoucnost, kde je ještě více lidí na svých místech.

Objednejte se na vstupní rozhovor a zjistěte,
jestli je výcvikový program pro vás.

Jitka kurz 13

Jitka kolářová

Kapacita třetího běhu je naplněna a přihlášky byly ukončeny. Máte dotazy? Napište prosím na info@ikigais.cz. Děkujeme.

Co obnáší metodika USP?

“Metodika Ikigai USP je ucelená metoda, která provádí člověka během 5 sezení hloubkovou introspekcí. Výchozí pozice je člověk, který neví, v čem je dobrý, nezná své možnosti a zdroje, stojí na místě nebo se točí v kruhu a nemá příliš velkou důvěru v sebe sama. Během procesu se ladí na své vnitřní já, společně mapujeme osu jeho života a odhalujeme slepá místa. Koučovaný se na sebe dívá novýma očima. Objevujeme kam ho to vede, definuje si své osobní životní hodnoty. Člověk na konci procesu zná své unikátní hrací hřiště, získá nový sebenáhled, je ztotožněn se sebou sama a má obrovskou chuť a sebevědomí dělat kroky, které ho dovedou tam, kam potřebuje. Ikigai umí propisovat do svých běžných dnů. Pro úspěšné dokončení je zapotřebí klientova plná pozornost na proces a také vytvoření prostoru od kouče, který vkládá svou maximální způsobilost.”

Rozšíření znalostí o metodiku Ikigai USP se hodí pro:

Na výcviku detailně projdeme tato témata:

1. Ladění se na optiku Ikigai
2. Co miluješ
3. V čem vynikáš
4. Co svět potřebuje
5. Za co dostaneš zaplaceno
6. Kdo opravdu jsi

Výcvik obsahuje tyto 4 nadupané sekce:

IKIGAI SEKCE

MARKETINGOVO-PRODEJNÍ SEKCE

PODPŮRNÁ SEKCE

BONUSOVÁ SEKCE

Videa s hosty:

Po absolvování tohoto komplexního výcviku budete mít v rukou fungující nástroj sebepoznání, po kterém je na trhu velká poptávka.

Návratnost investice již po 3 klientech.

Cena výcviku: 44 000 Kč

(možnost až tří splátek)

Speciální cena po dobu konání Ikigai festivalu - do 18. 9. 2023:
42 000 Kč

Kapacita třetího běhu je naplněna a přihlášky byly ukončeny. Máte dotazy? Napište prosím na info@ikigais.cz. Děkujeme.

PRO REZERVACI MÍSTA VE VÝCVIKU SI OBJEDNEJTE TERMÍN VSTUPNÍHO ROZHOVORU S JEDNOU Z MENTOREK

Jitka kurz 16

Jitka kolářová

Jitka kurz 16

Jitka kolářová

REFERENCE OD ABSOLVENTŮ PŘEDCHOZÍCH VÝCVIKŮ:

“Do Ikigai výcviku k Jitce jsem přišla se záměrem nahlédnout do procesu nacházení smyslu. Tvoří pro mě nedílnou součást resilience, otevírání se světu a vzkvétání. Objevila jsem léčivou moc spojenou s procházením jednotlivých kruhů a finálním dosednutím “kdo opravdu jsem”. Je to zkušenost k nezaplacení. Největší přidanou hodnotou pro mě bylo společenství bytostí spojených společným záměrem, připadala jsem si jak včela v úlu.”

Ikigai - Reference - Kruh

Ivana Štefková

“Do výcviku jsem přicházela s přáním získat inspiraci, jak prakticky uchopit myšlenku a koncept Ikigai při práci s mými klienty, a také s přáním se více poznat z různých úhlů pohledu, více se ukotvit sama v sobě, ve svojí síle a svém Ikigai a roli koučky. Všechna moje očekávání výcvik splnil a řekla bych, že je ještě předčil. Získala jsem velmi praktický návod, inspiraci a formu, jak můžu své klienty provádět procesem za poznáním jejich Ikigai a nejen to, inspirace pro další práci s mými klienty jsem získala mnohem více. Při mojí cestě výcvikem jsem našla dost pokladů i sama pro sebe a začala se na sebe dívat zase trošku jinak, a navíc jsem poznala spoustu dalších inspirativních žen díky kterým jsem si mohla rozšířit obzory i v jiných směrech a věřím, že zůstaneme v kontaktu i nadále.”

Ikigai - Reference - Kruh

Zuzana Zeidlerová

“Když jsem nastupovala do Ikigai výcviku k Jitce, vůbec jsem nevěděla, co od toho očekávat. Řekla jsem si, že to prostě zkusím. Už první úkol napsat si dopis z pozice já za 3 měsíce byl hodně zajímavý. Řekla jsem si, že popustím uzdu fantazii a napíšu tam fakt nejlepší možný výstup. A ani ten zdaleka nevyjadřuje, co všechno mi tento výcvik dal. Objevila jsem sama sebe a ukotvila se ve svém poslání a svých schopnostech. Získala jsem úžasný nástroj, kterým mohu naplňovat vizi více lidí na správných místech. A v neposlední řadě jsem našla sesterství spřízněných žen, svůj nový kmen. Obrovská vděčnost. Děkuji.”

Ikigai - Reference - Kruh

Kateřina Machek

“Do výcviku jsem přicházela s přáním proniknout do procesu ikigai, zažít podpůrnou komunitu žen s respektem k jinakosti, projít hlubším sebepoznáním a proniknout do on-line podnikání. První tři se naplnily na 100%. On-line prostor je pro mě stále výzvou, ale píšu zatím:-). Hlavně jsem našla své místo, ženy do Ikigai dream teamu, první praxi s koučováním a novou dimenzi tance díky Niky Melia. Největší hodnotou pro mě bylo a je patřit do skupiny úžasných žen, být součástí mise: Co nejvíce lidí na správném místě a prostor na hlubší sebepoznání a možnost sdílení během procesu a taky průvodce ikigai procesem. Doporučuji výcvik na 200%.”

Ikigai - Reference - Kruh

Lenka Převorová

“Hlavní motiv vstoupit do výcviku ikigai koučky pro mě byl rozšířit si kvalifikaci, abych mohla pomáhat ženám najít oblast své seberealizace, své poslání. Musím ale přiznat, že celý výcvik mi dal mnohem víc. Byl precizně sestavený. Vše srozumitelně podané a materiálů tak akorát, abych ho celý stíhala procházet. Byl to asi první výcvik, který mi dal kromě teorie také spoustu praxe a posunul mě ohromně i osobnostně. Sama jsem si v jeho průběhu objevila své ikigai a uvědomila si svoji vnitřní sílu a navíc jsem našla spřízněné duše – ženy, se kterými se vídáme i po skončení výcviku. Děkuji za vše.”

Ikigai - Reference - Kruh

Aneta Uhrová

“Do výcviku jsem se přihlásila díky mé vnitřní intuici, silnému impulzu, který mě vedl. Pro sebe jsem si zvědomila, že bych čas ráda využila na to, abych se cítila jistější v tom, co už dělám. Abych si věřila a sdílela se světem svou misi. Získala jsem neuvěřitelnou podporu. Dokonce i s přesahem, který je pro mě tolik důležitou hodnotou. Prostor, který Jitka dokáže otevřít a držet, je právě ten, ve kterém člověk může přijímat sám sebe. Prostor, ve kterém se spojuje nebe a země a sny dostávají svou podobu. Pro mě to byl důležitý dílek do mého “vtělesnění”.”

Ikigai - Reference - Kruh

Lucie Váchová

“Do výcviku jsem se přihlásila po vnitřním impulzu “tam musím být” a vůbec jsem netušila, do čeho jdu a co kromě “papíru” získám. Získala jsem toho tolik, že by to vydalo na brožurku. Ty tři měsíce byly neskutečné. Vše probíhalo tak jemně a b absolutním plynutí. Najednou je konec a já jsem díky výcviku, tobě a Lucce vyrostla tak, že se mi o tom nesnilo v žádném snu. Ze ❤️ ti za vše děkuji.”

Ikigai - Reference - Kruh

Nikola Hodovská

“V Jitce se snoubí osobní zkušenost na poli úspěšného podnikání s jemnou a přirozenou esencí ženy. Výcvik pro mne byl objevnou stezkou, na jejímž konci se mé rozsypané kousky mozaiky seskládaly do úchvatného obrazu, který mi ukazuje, jak vzácnou bytostí jsem. Byla a stále je to cesta prosté krásy a nekonečných možností, které život přináší. Jitku a její vedení mohu z hloubky srdce doporučit, je úžasná a ochotně se dělí o svá nej…”

Ikigai - Reference - Kruh

Jana Knechtová

“Do výcviku jsem šla s vizí, že život jde žít určitě lehčeji a svobodněji. A s přáním, abychom se přesně tohle naučila a mohla to předávat pak dál. Přesně tohle se mi splnilo, zároveň však mnohem víc. Výcvik mi pomohl najít svůj střed a ujasnit si, s čím přesně chci pomáhat svým klientům. Oceňuji všechny informace, tréninky, cvičení i laskavé a bezpečné provedením celým výcvikem. To vše mi umožnilo postavit se do své síly a začít provázet klienty v tom, jak mohou i oni najít svůj smysl a pak za ním jít.”

Ikigai - Reference - Kruh

Veronika Pačesová

“Od výcviku jsem měla vysoká očekávání, ale ještě je předčil:) kromě naprosto skvělé smysluplné techniky, které věřím, že může pomoci tomu, aby byl svět lepší místo, jsem získala i spoustu poznání o sobě samé, báječnou komunitu Ikigaiek, optimismus a energii!”

Helena Hůrková

Helena Hůrková

“Společná cesta v rámci výcviku koučky IKIGAI byla jedním slovem nádherná. Po celou dobu jsem se cítila jako v bavlnce. Rozuměj opečovaná a v plné pozornosti. Jitka vybrala úžasnou různorodou malou skupinku žen pro společnou cestu. Připravila obsahově a hodnotově úžasný proces, během něhož jsem si uvědomila spoustu věcí. A co pro mě bylo nejvíc, uvědomila jsem si svoje bytí, svůj smysl, svoje IKIGAI. Zároveň se mi čím dál tím víc usazovala chuť sdílet dál a provázet druhé k jejich IKIGAI. Navíc pro byly připraveno několik velmi zajímavých bonusů, které byly tou třešničkou na dortu. Mám mnoho krásných pocitů. Shrnu je tím, že Z CELÉHO SVÉHO SRDCE DĚKUJI ❤️”

Ikigai - Reference - Kruh

Lucie Horenská

“Ve výcviku jsem nalezla více než jsem si na začátku přála. Za mě není výcvik ´jen´ předáním či naučením procesu ikigai koučinku. Má velký přesah do osobní roviny. Zjistila jsem o sobě mnoho, ujasnila si své hodnoty. Opět jsem získala lehkost do svého života, nasměrovala jsem se. Přínos prožití procesu na vlastní kůži pro mě byl neměřitelný a nedocenitelný. IKIGAI je za mě něco, co by mělo být součástí většiny projektů, systémů a hlavně provázet nás samotné během našeho života, především na úrovni každodenního života. Je to úhel pohledu, je to styl života, je to způsob přemýšlení, kterého se nechci vzdát, jelikož mne bude kotvit v mé podstatě. Vyzdvihnout musím také technickou stránku výcviku, materiály, zpracování členské sekce… PODPORU A NADŠENÍ ze strany lektorek, jak teoretickou, praktickou, ale hlavně LIDSKOU! Pocit po absolvování výcviku jedním slovem: vděčnost Odnáším si: Víru v sebe a v proces IKIGAI koučinku.”

Andrea Mališová

Andrea Mališová

REFERENCE OD ABSOLVENTŮ PŘEDCHOZÍCH VÝCVIKŮ:

“Do výcviku jsem přišla se záměrem nahlédnout do procesu nacházení smyslu. Tvoří pro mě nedílnou součást resilience, otevírání se světu a vzkvétání. Objevila jsem léčivou moc spojenou s procházením jednotlivých kruhů a finálním dosednutím “kdo opravdu jsem”. Je to zkušenost k nezaplacení. Největší přidanou hodnotou pro mě bylo společenství bytostí spojených společným záměrem, připadala jsem si jak včela v úlu.”

Ivana Štefková

“Do výcviku jsem přicházela s přáním proniknout do procesu ikigai, zažít podpůrnou komunitu žen s respektem k jinakosti, projít hlubším sebepoznáním a proniknout do on-line podnikání. První tři se naplnily na 100%. On-line prostor je pro mě stále výzvou, ale píšu zatím:-). Hlavně jsem našla své místo, ženy do Ikigai dream teamu, první praxi s koučováním a novou dimenzi tance díky Niky Melia. Největší hodnotou pro mě bylo a je patřit do skupiny úžasných žen, být součástí mise: Co nejvíce lidí na správném místě a prostor na hlubší sebepoznání a možnost sdílení během procesu a taky průvodce ikigai procesem. Doporučuji výcvik na 200%.”

Lenka Převorová

“V Jitce se snoubí osobní zkušenost na poli úspěšného podnikání s jemnou a přirozenou esencí ženy. Výcvik pro mne byl objevnou stezkou, na jejímž konci se mé rozsypané kousky mozaiky seskládaly do úchvatného obrazu, který mi ukazuje, jak vzácnou bytostí jsem. Byla a stále je to cesta prosté krásy a nekonečných možností, které život přináší. Jitku a její vedení mohu z hloubky srdce doporučit, je úžasná a ochotně se dělí o svá nej…”

Jana Knechtová

“Do výcviku jsem přicházela s přáním získat inspiraci, jak prakticky uchopit myšlenku a koncept Ikigai při práci s mými klienty, a také s přáním se více poznat z různých úhlů pohledu, více se ukotvit sama v sobě, ve svojí síle a svém Ikigai a roli koučky. Všechna moje očekávání výcvik splnil a řekla bych, že je ještě předčil. Získala jsem velmi praktický návod, inspiraci a formu, jak můžu své klienty provádět procesem za poznáním jejich Ikigai a nejen to, inspirace pro další práci s mými klienty jsem získala mnohem více. Při mojí cestě výcvikem jsem našla dost pokladů i sama pro sebe a začala se na sebe dívat zase trošku jinak, a navíc jsem poznala spoustu dalších inspirativních žen díky kterým jsem si mohla rozšířit obzory i v jiných směrech a věřím, že zůstaneme v kontaktu i nadále.”

Zuzana Zeidlerová

“Hlavní motiv vstoupit do výcviku ikigai koučky pro mě byl rozšířit si kvalifikaci, abych mohla pomáhat ženám najít oblast své seberealizace, své poslání. Musím ale přiznat, že celý výcvik mi dal mnohem víc. Byl precizně sestavený. Vše srozumitelně podané a materiálů tak akorát, abych ho celý stíhala procházet. Byl to asi první výcvik, který mi dal kromě teorie také spoustu praxe a posunul mě ohromně i osobnostně. Sama jsem si v jeho průběhu objevila své ikigai a uvědomila si svoji vnitřní sílu a navíc jsem našla spřízněné duše – ženy, se kterými se vídáme i po skončení výcviku. Děkuji za vše.”

Aneta Uhrová

“Do výcviku jsem se přihlásila díky mé vnitřní intuici, silnému impulzu, který mě vedl. Pro sebe jsem si zvědomila, že bych čas ráda využila na to, abych se cítila jistější v tom, co už dělám. Abych si věřila a sdílela se světem svou misi. Získala jsem neuvěřitelnou podporu. Dokonce i s přesahem, který je pro mě tolik důležitou hodnotou. Prostor, který Jitka dokáže otevřít a držet, je právě ten, ve kterém člověk může přijímat sám sebe. Prostor, ve kterém se spojuje nebe a země a sny dostávají svou podobu. Pro mě to byl důležitý dílek do mého “vtělesnění”.”

Lucie Váchová

“Do výcviku jsem se přihlásila po vnitřním impulzu “tam musím být” a vůbec jsem netušila, do čeho jdu a co kromě “papíru” získám. Získala jsem toho tolik, že by to vydalo na brožurku. Ty tři měsíce byly neskutečné. Vše probíhalo tak jemně a b absolutním plynutí. Najednou je konec a já jsem díky výcviku, tobě a Lucce vyrostla tak, že se mi o tom nesnilo v žádném snu. Ze ❤️ ti za vše děkuji.”

Nikola Hodovská

“Když jsem nastupovala do Ikigai výcviku k Jitce, vůbec jsem nevěděla, co od toho očekávat. Řekla jsem si, že to prostě zkusím. Už první úkol napsat si dopis z pozice já za 3 měsíce byl hodně zajímavý. Řekla jsem si, že popustím uzdu fantazii a napíšu tam fakt nejlepší možný výstup. A ani ten zdaleka nevyjadřuje, co všechno mi tento výcvik dal. Objevila jsem sama sebe a ukotvila se ve svém poslání a svých schopnostech. Získala jsem úžasný nástroj, kterým mohu naplňovat vizi více lidí na správných místech. A v neposlední řadě jsem našla sesterství spřízněných žen, svůj nový kmen. Obrovská vděčnost. Děkuji.”

Kateřina Machek

“Do výcviku jsem šla s vizí, že život jde žít určitě lehčeji a svobodněji. A s přáním, abychom se přesně tohle naučila a mohla to předávat pak dál. Přesně tohle se mi splnilo, zároveň však mnohem víc. Výcvik mi pomohl najít svůj střed a ujasnit si, s čím přesně chci pomáhat svým klientům. Oceňuji všechny informace, tréninky, cvičení i laskavé a bezpečné provedením celým výcvikem. To vše mi umožnilo postavit se do své síly a začít provázet klienty v tom, jak mohou i oni najít svůj smysl a pak za ním jít.”

Veronika Pačesová

“Od výcviku jsem měla vysoká očekávání, ale ještě je předčil:) kromě naprosto skvělé smysluplné techniky, které věřím, že může pomoci tomu, aby byl svět lepší místo, jsem získala i spoustu poznání o sobě samé, báječnou komunitu Ikigaiek, optimismus a energii!”

Helena Hůrková

Helena Hůrková

“Společná cesta v rámci výcviku koučky IKIGAI byla jedním slovem nádherná. Po celou dobu jsem se cítila jako v bavlnce. Rozuměj opečovaná a v plné pozornosti. Jitka vybrala úžasnou různorodou malou skupinku žen pro společnou cestu. Připravila obsahově a hodnotově úžasný proces, během něhož jsem si uvědomila spoustu věcí. A co pro mě bylo nejvíc, uvědomila jsem si svoje bytí, svůj smysl, svoje IKIGAI. Zároveň se mi čím dál tím víc usazovala chuť sdílet dál a provázet druhé k jejich IKIGAI. Navíc pro byly připraveno několik velmi zajímavých bonusů, které byly tou třešničkou na dortu. Mám mnoho krásných pocitů. Shrnu je tím, že Z CELÉHO SVÉHO SRDCE DĚKUJI ❤️”

Lucie Horenská

“Ve výcviku jsem nalezla více než jsem si na začátku přála. Za mě není výcvik ´jen´ předáním či naučením procesu ikigai koučinku. Má velký přesah do osobní roviny. Zjistila jsem o sobě mnoho, ujasnila si své hodnoty. Opět jsem získala lehkost do svého života, nasměrovala jsem se. Přínos prožití procesu na vlastní kůži pro mě byl neměřitelný a nedocenitelný. IKIGAI je za mě něco, co by mělo být součástí většiny projektů, systémů a hlavně provázet nás samotné během našeho života, především na úrovni každodenního života. Je to úhel pohledu, je to styl života, je to způsob přemýšlení, kterého se nechci vzdát, jelikož mne bude kotvit v mé podstatě. Vyzdvihnout musím také technickou stránku výcviku, materiály, zpracování členské sekce… PODPORU A NADŠENÍ ze strany lektorek, jak teoretickou, praktickou, ale hlavně LIDSKOU! Pocit po absolvování výcviku jedním slovem: vděčnost Odnáším si: Víru v sebe a v proces IKIGAI koučinku.”

Andrea Mališová

Chcete se dozvědět více o Ikigai?

Otázky a odpovědi

Fandíme postupným rozjezdům a malé impulsy budeme mít směrem k vám už od začátku října 2023. Kurz startuje prvním oficiálním zahajovacím setkáním a dále bude následovat 7 setkání po 120 minutách 1×14 dní. Kurz je veden online formou. Součástí výcviku bude i samostudium a práce ve dvojicích. Předpokládaná doba studia a trénování je přibližně 4-5 hodin týdně.

Budeme se bavit o vaší vnitřní motivaci, zkušenostech a o tom, jak výcvik zapadá do vaší vize. Odpovíme také na všechny vaše otázky. V případě, že bude všechno sedět, domluvíme další kroky. (termíny, platba, technikálie atd.)

Pro tyto případy máme splátkový kalendář na 3 části. Pokud potřebujete rozdělit na ještě menší části, objednejte se na vstupní rozhovor a pokud nám to bude dávat opravdu velký smysl a mělo by to být jedinou brzdou, společně najdeme řešení.

Ano. Poskytujeme 100% záruku spokojenosti a průběžně ji během výcviku kontrolujeme v rámci zpětných vazeb.

Tento intenzivní a 4měsíční výcvik v rozsahu 80h je po splnění veškerých podmínek zakončen vystavením jmenného certifikátu s podpisem autorky metodiky Ikigai USP Jitky Kolářové. Podmínky pro získání certifikátu jsou: plně završený Ikigai proces (včetně diagramu a plakátu Ikigai), vedení ikibooku, min. 80% účast na Zoomech, práce ve dvojicích a supervize.

Momentálně jsme v procesu zapsání výcviku u MŠMT – v této chvíli není zatím výcvik akreditovaný.
Výstupem certifikátu je pojmenování Ikigai coach & practicioner. Záleží na také na typu vašeho dalšího vzdělání a kvalifikace.

Kapacita třetího běhu je naplněna a přihlášky byly ukončeny. Máte dotazy? Napište prosím na info@ikigais.cz. Děkujeme.