Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Jitka Kolářová, se sídlem Družstevní 3, 612 00 Brno, IČ: 76243974 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání marketingových a obchodních nabídek na vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: