Reference

Přečtěte si příběhy a zkušenosti lidí, kteří vstoupili do Ikigai procesu a objevili své Ikigai. Protože na vaší zpětné vazbě záleží.

PŘÍBĚH ZDEŇKY

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
"Koučink předčil moji představu - oproti návštěvám u psychoterapeuta jsem se posouvala daleko rychleji. Otevřela se témata, u kterých jsem si myslela, že není co k řešení, ale bylo přínosné na ně nahlédnout a projít si je. Ikigai koučink mi pomohl nahlédnout na věci z jiného úhlu pohledu, pomohl mi osvobodit se z některých zažitých vzorců a představ, jak by něco mělo být. Uvědomit si, že nejde o to být perfektní, ale spokojená. A spoustu věcí, které jsem se snažila pořád řešit, raději pustit a nechat je volně plynout.
Pavlína pevně ale současně laskavě nabízí k otevření i témata, která myslíte, že otevřít nechcete. I když vlastně víte, že je to potřeba. Je empatická, dokáže vnímat i drobnosti, u kterých by mě nenapadlo, že jsou důležité a nakonec důležité byly hodně (např. z vyjádření nepříjemného pocitu jsme se dostali k řešení docela dlouhotrvajícího nekomfortu... hodně mi pomohlo začít vnímat situace kterých se to týkalo jinak."
Zdeňka Gallusová Tousková
Účetní

PŘÍBĚH MICHAELY

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
"Mým očekáváním bylo nalézt harmonii mezi mými rolemi matky/manželky/podnikatelky, propojit je v jeden celek. Díky Ikigai koučinku jsem ve větší harmonii v každodennosti, me poslání se zpřesnilo, jsem si jím jista, důvěřuji. Vím také, na co nemohu říct ano. Díky hlubšímu sebepoznání a rozpoznání svých letitých vzorců chování jsem výrazně omezila svou prokrastinaci. Dokážu teď plánovat a tvořit projekty s ohledem na svou vysokou citlivost. K lepšímu se změnil můj postoj k mateřství a dalším rolím ženy. Má úcta k sobě samé a čas věnovaný pouze sobě a svým potřebám. Znásobila se má touha pomáhat lidem. A propojovat ji s tím, co mě naplňuje, dosycuje - neoddělovat od sebe jednotlivé složky mého života, ale vytvořit jeden celek, v němž každý den je neopakovatelným zážitkem. Na koučovacích sezeních jsem si nejvíce užívala prostor a plnou pozornost pro mě, mé vize a podporu v tom přesouvat je do reality. Cítila jsem si jemné ale jisté vedení. A vnímavé vystavění zázemí pro rozdmýchávání mých vizí přesně takovým způsobem, který pro mě fungoval. Schopnost dokázat vidět svět mýma očima."

PŘÍBĚH JIRKY

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
"O Ikigai koučinku jsem od Jitky věděl už delší dobu, ale nikdy mi nepřišlo, že bych to potřeboval. Pak v jednu chvíli jsem řešil, na co se v rámci svých více podnikatelských projektů zaměřit, co by mě vlastně bavilo a dával největší smysl. V tu chvíli jsem si vzpomněl na Ikigai koučink a oslovil jsem Jitku. Během pěti setkání mě provedla dobře vyladěnou metodikou, ze které jsem měl pocit, že je přizpůsobená mně na míru. Jitka hodně dobře reagovala na moje potřeby, otázky i pochybnosti ohledně mého dalšího směřování. Pomohla mi ujasnit si, co je pro mě důležité, čemu se chci a nechci věnovat. A postupně dojít taky ke konkrétním akčním krokům. To všechno ve velice příjemné atmosféře. Nenásilně a přitom efektivně. Určil jsem si, co je pro mě podstatné a do čeho nebudu dávat energii. Ujasnil jsem si své silné stránky a kam chci směřovat. Jitka má dar dobře vypíchnout to důležité a jemně se doptávat tak, abych si na věci přišel já. Nebojí se mi odzrcadlit, co v tom slyší. Jsem moc rád, že jsem do spolupráce s ní šel. Doporučil bych koučink s Jitkou každému, kdo chce dělat smysluplnou práci a mít v ní radost."

Videoreference

PŘÍBĚH Veroniky

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
“Do Ikigai procesu jsem šla, protože jsem se během rodičovské dovolené cítila nespokojená. Hledala jsem sama sebe. Potřebovala jsem pomoci se rozhodnout, jestli do budoucna zvolit cestu zaměstnání nebo podnikání. Zaujala mě Katky energie a Ikigai mi jako praktickému člověku přišlo hezky uchopitelné. Ujasnila jsem si svůj směr. Ukotvila se v sobě a konečně jsem dala sama sebe na první místo. Otevřela a zlepšila se moje komunikace s mužem a dětmi.”

PŘÍBĚH Markéty

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
“Cítím velkou vděčnost a plynutí. Děkuji IKIGAI. Děkuji Tobě Jani za laskavé ,bezpečné vedení k mé esenci. Je úžasné cítit a zvědomit si , kdo opravdu jsem. Kde jsou mé hranice vůči druhým. Život se celý promění a já najednou vidím tu čistotu a krásu každého oka-mžiku a vážím si Sebe a vážím si Života. Jani, velké Děkuji z celého srdce, jsi úžasná.”
Markéta Burešová
Masérka a terapeutka

PŘÍBĚH Lucie

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
“Z celého procesu i z průvodkyně jsem nadšená, můžu jen doporučit! Do koučinku jsem vstoupila proto, abych si udělala jasno ve svých několika projektech a potřebovala jsem vykrystalizovat svůj záměr, abych ho dokázala lépe uchopit. Díky Pavlíně jsem několikrát vystoupila z komfortní zóny a nahlížela na věci způsoby, na jaké nejsem zvyklá. Zvědomila jsem si o sobě spoustu věcí, včetně toho, že je mi vlastně trochu nepříjemné hovořit o tom, co mi jde dobře, nebo v čem vynikám. To pro mě bylo velmi podstatné poznání. Díky koučinku jsem se uviděla, lépe jsem uchopila svoje kvality i slabiny, podnikla řadu akčních kroků a rozhýbala energii. Nastavila jsem si svoje cíle a první kroky, a to všechno v lehkosti a hravosti. Pavlína mi k tomu vytvořila velmi bezpečný prostor, plný přijetí a humoru. Velkou řadu věcí bych si bez nich sama uvědomit nedokázala. Byla to velmi zajímavá a podnětná jízda a ještě jednou z celého srdce děkuji! Teď nezbývá, než konat :)”
Lucie Veselá
Masérka, provodkyně tancem a rituály

Videoreference

PŘÍBĚH Dagmar

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
"Když jsem se na konci kovidismu přihlásila ke Zdeňce na první setkání, cítila jsem, že mé osvědčené postupy, které mi do té doby vždy poskytovaly dostatečný komfort – joga, taiči, tanec – už nějak nefungují, netušila jsem, jaká skvělá jízda mě čeká. Postupně jsem si pod laskavým vedením Zdeňky dovolila si dovolit její péči a postupně i péči ostatních. Byla jsem zvyklá se na nikoho nespoléhat, být na sebe tvrdá, pro ostatní se rozdávat a nedocházelo mi, že takhle je to dál neudržitelné a že se do mého života začala vkrádat vyprahlost. Nyní jsem spokojená po individuální péči IKIGAI a rezonují mnou afirmace, které jsem si během této cesty nasbírala. Trvalo mi, než jsem začala vnímat skutečnou hodnotu setkání s osobním koučem, teď s jistotou potvrzuji, že to jsou nejlépe investované peníze. Do mého života se začaly vracet archetypální sny, které jsem mívala v dětství a začaly mi znovu pomáhat na mé cestě. Začala jsem nejprve na skupinovém koučinku Mental Fitness připouštět, že v mé mysli dávám moc prostoru vnitřnímu kritikovi a sabotérům, a znova začala objevovat krásu jógy, taiči a tance, ale jinak, rozverněji, rozpustileji. V dnešní době jsme tak zacíleni na výsledky a čísla, až to bolí. Je pro mě léčivé se se Zdeňkou zastavovat a snít, připomínat si, po čem touží má duše a pečovat o sebe na nejhlubší úrovni. Nyní jsem plně otevřená zázrakům a dovoluji si dovolit."
Dagmar Voltnerová
Učitelka jazyků, tance a koučka

PŘÍBĚH LÍDY

HLAVNÍ TÉMATA IKIGAI KOUČINKU
IKIGAI PROCESEM PROVÁZELA
“Očekávala jsem, že si ujasním svoji business cestu a najdu řešení na moje krizové období. Našla jsem víc než to, našla jsem sebe a svoje silné stránky. Pojmenovala si svoje slabé stránky a koukat se na ně z jiného pohledu. Vím co chci, kdo jsem a jak se dokážu seberealizovat. Mám plán a hlavně tomu všemu věřím. Odnáším si hodně informací, hodně aha momentů a hlavně další spolupráci, navazuji na další koučinkový program. Byla to moje druhá zkušenost s individuálním programem a nezávazných online schůzek několik. Vždy mi tam něco chybělo, to „magnetické“ co Anet má. Líbí se mi, že Anet je zaměřená jak na budování business cesty, tak na hledání sama sebe. Oceňuji přidanou hodnotu v osobním přístupu, porozumění, pochopení, přirozenosti a lidskosti. Opravdu se jedná o individuální program, šitý na míru. Tato spolupráce mi dodala sílu, sebevědomí a dokázala mi rozluštit to, kdo jsem a čím jsem výjimečná.”

Reference výcvik ikigai koučů

“Do výcviku jsem přišla se záměrem nahlédnout do procesu nacházení smyslu. Tvoří pro mě nedílnou součást resilience, otevírání se světu a vzkvétání. Objevila jsem léčivou moc spojenou s procházením jednotlivých kruhů a finálním dosednutím “kdo opravdu jsem”. Je to zkušenost k nezaplacení. Největší přidanou hodnotou pro mě bylo společenství bytostí spojených společným záměrem, připadala jsem si jak včela v úlu.”

Ivana Štefková

“Do výcviku jsem přicházela s přáním proniknout do procesu ikigai, zažít podpůrnou komunitu žen s respektem k jinakosti, projít hlubším sebepoznáním a proniknout do on-line podnikání. První tři se naplnily na 100%. On-line prostor je pro mě stále výzvou, ale píšu zatím:-). Hlavně jsem našla své místo, ženy do Ikigai dream teamu, první praxi s koučováním a novou dimenzi tance díky Niky Melia. Největší hodnotou pro mě bylo a je patřit do skupiny úžasných žen, být součástí mise: Co nejvíce lidí na správném místě a prostor na hlubší sebepoznání a možnost sdílení během procesu a taky průvodce ikigai procesem. Doporučuji výcvik na 200%.”

Lenka Převorová

“V Jitce se snoubí osobní zkušenost na poli úspěšného podnikání s jemnou a přirozenou esencí ženy. Výcvik pro mne byl objevnou stezkou, na jejímž konci se mé rozsypané kousky mozaiky seskládaly do úchvatného obrazu, který mi ukazuje, jak vzácnou bytostí jsem. Byla a stále je to cesta prosté krásy a nekonečných možností, které život přináší. Jitku a její vedení mohu z hloubky srdce doporučit, je úžasná a ochotně se dělí o svá nej…”

Jana Knechtová

“Do výcviku jsem přicházela s přáním získat inspiraci, jak prakticky uchopit myšlenku a koncept Ikigai při práci s mými klienty, a také s přáním se více poznat z různých úhlů pohledu, více se ukotvit sama v sobě, ve svojí síle a svém Ikigai a roli koučky. Všechna moje očekávání výcvik splnil a řekla bych, že je ještě předčil. Získala jsem velmi praktický návod, inspiraci a formu, jak můžu své klienty provádět procesem za poznáním jejich Ikigai a nejen to, inspirace pro další práci s mými klienty jsem získala mnohem více. Při mojí cestě výcvikem jsem našla dost pokladů i sama pro sebe a začala se na sebe dívat zase trošku jinak, a navíc jsem poznala spoustu dalších inspirativních žen díky kterým jsem si mohla rozšířit obzory i v jiných směrech a věřím, že zůstaneme v kontaktu i nadále.”

Zuzana Zeidlerová

“Hlavní motiv vstoupit do výcviku ikigai koučky pro mě byl rozšířit si kvalifikaci, abych mohla pomáhat ženám najít oblast své seberealizace, své poslání. Musím ale přiznat, že celý výcvik mi dal mnohem víc. Byl precizně sestavený. Vše srozumitelně podané a materiálů tak akorát, abych ho celý stíhala procházet. Byl to asi první výcvik, který mi dal kromě teorie také spoustu praxe a posunul mě ohromně i osobnostně. Sama jsem si v jeho průběhu objevila své ikigai a uvědomila si svoji vnitřní sílu a navíc jsem našla spřízněné duše – ženy, se kterými se vídáme i po skončení výcviku. Děkuji za vše.”

Aneta Uhrová

“Do výcviku jsem se přihlásila díky mé vnitřní intuici, silnému impulzu, který mě vedl. Pro sebe jsem si zvědomila, že bych čas ráda využila na to, abych se cítila jistější v tom, co už dělám. Abych si věřila a sdílela se světem svou misi. Získala jsem neuvěřitelnou podporu. Dokonce i s přesahem, který je pro mě tolik důležitou hodnotou. Prostor, který Jitka dokáže otevřít a držet, je právě ten, ve kterém člověk může přijímat sám sebe. Prostor, ve kterém se spojuje nebe a země a sny dostávají svou podobu. Pro mě to byl důležitý dílek do mého “vtělesnění”.”

Lucie Váchová

“Do výcviku jsem se přihlásila po vnitřním impulzu “tam musím být” a vůbec jsem netušila, do čeho jdu a co kromě “papíru” získám. Získala jsem toho tolik, že by to vydalo na brožurku. Ty tři měsíce byly neskutečné. Vše probíhalo tak jemně a b absolutním plynutí. Najednou je konec a já jsem díky výcviku, tobě a Lucce vyrostla tak, že se mi o tom nesnilo v žádném snu. Ze ❤️ ti za vše děkuji.”

Nikola Hodovská

“Když jsem nastupovala do Ikigai výcviku k Jitce, vůbec jsem nevěděla, co od toho očekávat. Řekla jsem si, že to prostě zkusím. Už první úkol napsat si dopis z pozice já za 3 měsíce byl hodně zajímavý. Řekla jsem si, že popustím uzdu fantazii a napíšu tam fakt nejlepší možný výstup. A ani ten zdaleka nevyjadřuje, co všechno mi tento výcvik dal. Objevila jsem sama sebe a ukotvila se ve svém poslání a svých schopnostech. Získala jsem úžasný nástroj, kterým mohu naplňovat vizi více lidí na správných místech. A v neposlední řadě jsem našla sesterství spřízněných žen, svůj nový kmen. Obrovská vděčnost. Děkuji.”

Kateřina Machek

“Do výcviku jsem šla s vizí, že život jde žít určitě lehčeji a svobodněji. A s přáním, abychom se přesně tohle naučila a mohla to předávat pak dál. Přesně tohle se mi splnilo, zároveň však mnohem víc. Výcvik mi pomohl najít svůj střed a ujasnit si, s čím přesně chci pomáhat svým klientům. Oceňuji všechny informace, tréninky, cvičení i laskavé a bezpečné provedením celým výcvikem. To vše mi umožnilo postavit se do své síly a začít provázet klienty v tom, jak mohou i oni najít svůj smysl a pak za ním jít.”

Veronika Pačesová

“Od výcviku jsem měla vysoká očekávání, ale ještě je předčil:) kromě naprosto skvělé smysluplné techniky, které věřím, že může pomoci tomu, aby byl svět lepší místo, jsem získala i spoustu poznání o sobě samé, báječnou komunitu Ikigaiek, optimismus a energii!”
Helena Hůrková

Helena Hůrková

“Společná cesta v rámci výcviku koučky IKIGAI byla jedním slovem nádherná. Po celou dobu jsem se cítila jako v bavlnce. Rozuměj opečovaná a v plné pozornosti. Jitka vybrala úžasnou různorodou malou skupinku žen pro společnou cestu. Připravila obsahově a hodnotově úžasný proces, během něhož jsem si uvědomila spoustu věcí. A co pro mě bylo nejvíc, uvědomila jsem si svoje bytí, svůj smysl, svoje IKIGAI. Zároveň se mi čím dál tím víc usazovala chuť sdílet dál a provázet druhé k jejich IKIGAI. Navíc pro byly připraveno několik velmi zajímavých bonusů, které byly tou třešničkou na dortu. Mám mnoho krásných pocitů. Shrnu je tím, že Z CELÉHO SVÉHO SRDCE DĚKUJI ❤️”

Lucie Horenská

ikigai v číslech

288+

ODVEDENÝCH IKIGAI PROCESŮ

59

CERTIFIKOVANÝCH IKIGAI KOUČŮ
ODHODLÁNÍ OBJEVOVAT IKIGAI