Bc. DENISA STRAPINOVÁ

“Pomáhám najít cestu těm, kteří si chtějí být vědomi sami sebe.”

Něco o mně:

Podporuji ženy na cestě vědomého rozvoje.

Pomáhám všem, kteří si chtějí uvědomit podstatu sebe a bytí. 

Respektuji jedinečnost každého.

MÁ IKIGAI MANTRA:

Pomáhám ženám, rozvinout a ukázat svou krásu, laskavou péčí.

Místo:

Online | Praha

CENA:

12 000 Kč

VIDEOMEDAILONEK: