Dovolit si být sama sebou

Jedinečnost, jinakost, různorodost zkušeností, rozdílné hodnoty – to jsou aspekty, které jsou pro každého z nás naprosto specifické a nikdo je nemá stejné. A je to tak v pořádku.

Uvědomění si toho, kým jsem – opravdu a ze svého nitra – a být s tím ok nám přináší do života příliv energie. Díky tomu máme spokojenější a šťastnější postoje, a tvoříme místo, kde je nám dobře.

Nahlédněte na tipy od Ikigai kouček, které do své práce vkládají to, kým opravdu jsou.

ZRALÝ VĚK JE NAŠÍM DAREM

Jana Knechtová je inspirativní žena, která je ztělesněním bytostné krásy a kultury wabi sabi, což můžete zacítit už ze způsobu, jakým o Ikigai mluví:
Jana Knechtová

“Jeden z klíčových důvodů, proč si mě přitáhla filosofie Ikigai a zároveň i kultura wabi sabi, oni spolu úzce korelují, souzní, tak je to, že dokáží oslavit život ve všech jeho fázích, jak dokáží vzbudit úctu pomíjivosti života, oslavovat i to, co je na odkvětu, co odchází, vidět a spatřit bytostnou krásu a zároveň vyzdvihnout dar času, dar života, kterým jsme byli obdarováni i my lidé.”

Janička se s láskou a obrovskou péčí věnuje cílové skupině žen, které se právě s onou fází pomíjivosti ve svém životě setkávají. Slova a postoj, který k tomuto období žen Janička má, pro každou jednu z nich může být velkým darem.

“Mou srdcovou klientkou je žena jako já, z pohledu společnosti, která je orientovaná na výkon, je to žena na odkvětu….řadím se k ní sama i já….je to žena, na kterou může společnost pohlížet jako na použitou, na ženu, která už naplnila veškeré potřebné své role a která už nemá být dál pro společnost čím prospěšná…

Z vlastní zkušenosti ale vím, že je to je věk, který žena dostavá darem, který je pro nás požehnáním, protože nastává čas, který má pouze pro sebe….

Už nemusí přesvědčovat okolí o tom, že něco dokáže, dokazovat druhým svou sebehodnotu…

Ta žena už má čas sama pro sebe a nastal čas taky pro to, aby nechala ožít svůj možná kdysi pod koberec zametený dívčí sen.

A věřte mi, že to má cenu, vím to z vlastní zkušenosti a znám to taky od svých klientek.”

JE V POŘÁDKU BÝT TAKOVÁ, JAKÁ JSEM

Jana Staňová je žena plná energie, která miluje zumbu, tanec, pohyb a dokáže svou bezprostředností, nadšením a humorem nakazit druhé. Svým postojem k životu a způsobem, jakým žije sebe, mnohé ženy inspiruje k tomu, aby se nebály, zůstávaly ve své energii a byly opravdu své. Tady je kousek sdílení, jak si Jana k autenticitě a propojení zumby a Ikigai koučinku hledá cesty:

“Upřímně ze začátku jsem s tím bojovala. Měla jsem pořád pocit, že to musí být buď Zumba (tam jsem ztřeštěná, rozjívená, energická) a nebo koučink – že tam musím být ten profesionál….pořád jsem se bála, že ten obrázek takový je….

Ale i právě díky Ikigai výcviku mi to splynulo, že to je to, co jsem já…jeden člověk. Při tom koučinku mi to neuvěřitelně pomáhá, že těm ženám předám svou energii, dá se předat….ta energie ze zumby a využít ji pro ty klienty.

Používám to a cítím podobné brnění, které cítím při zumbě. Dá se využít té energie a autentičnosti, že je být v pořádku taková, jaká jsem. Naučila jsem se to používat a moc ráda v tom ženy podporuju.

Jsem roztleskávačka podnikatelek. Motivuju je, ať se nebojí být sami sebou přesně takové jaké jsou.”

Znovuobjevit a plně ocenit své pravé já a to, kdo opravdu jsme je jedním z úžasných přínosů Ikigai procesu. Na této cestě ke své podstatě, svým darům a tomu co nám dává smysl nemusíte být sami. Dopřejte si průvodkyni, která vám bude upřímně naslouchat a stane se vaší parťačkou. Srdečně vás zveme k nahlédnutí do galerie Ikigai kouček, které jsou tu s otevřeným srdcem a vášní pro koučování připravené vás na této cestě podpořit.

Autorka článku: Lenka Převorová

ZE SVĚTA IKIGAI

Píšeme o všem možném ze světa Ikigai. Ať je tento blog inspirací pro všechny otevřené duše s chutí růst. Přejeme vám mnoho objevných chvil na vaší cestě.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT