Petra Kubrová

„Pomáhám lidem otevírat oči a naslouchat srdci, aby žili vědomě svůj život.“
Něco o mně:

Svým osobním příkladem inspiruji lidi k tomu, aby šli vlastní cestou za hlasem svého srdce. Po téměř 19 letech v korporátních firmách jsem odešla z tohoto prostředí z vysoké pozice s hlubokým přesvědčením, že se chci naplno věnovat tomu, co je mým posláním.

Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, zrálo dlouho, jak jógová praxe postupně pronikala do mého života a umožňovala stále silněji vnímat, co je mé ikigai.

Při ikigai koučinku propojuji jógovou filozofii, znalosti Ájurvédy a techniky koučinku v celostní program péče o sebe, který je uchopitelný a přenositelný do běžného fungování praktického života.

MÁ IKIGAI MANTRA:
Žiju svůj sen.
Místo:

Online | Osobně Praha

CENA:

15 000 Kč

VIDEOMEDAILONEK:

Pro rezervaci úvodní schůzky klikni na záložku INDIVIDUÁLNĚ zde.