MASTER YOUR IKIGAI COACHING

3měsíční online program s Jitkou Tůmovou

od 2. dubna do poloviny června 2024 (poslední společný ZOOM je 11. 6.)

PROČ?

PO LOŇSKÉ SKVĚLÉ ZKUŠENOSTI NÁM DÁVÁ SMYSL REALIZOVAT OPĚT TENTO NÁVAZNÝ PROJEKT PRO VŠECHNY AKTIVNÍ IKIGAI’S, KTEŘÍ PROŠLI ZÁKLADNÍM VÝCVIKEM.

Máme velkou chuť podržet tento prostor pro to, abyste mohli být s Ikigai procesem znovu úzce v kontaktu, inspirovat se inovacemi a dalšími věcmi, které se do výcviků nevešly, trénovat dovednosti, sdílet zkušenosti z práce s klienty a získávat na ně zpětnou vazbu, posílit sebevědomí a usadit se v roli kouče ve své jedinečnosti (ve své USP).

"Chodit na supervizi je odvážné.
Kdo přijde, už je předem vítěz."
Získejte cenné pohledy v rámci supervizní skupiny na to, kde se skrývá hodnota vaší práce s klientem a konkrétní tipy, na čem nadále pracovat.

Pro koho je program určen?

Pro všechny aktivní Ikigai kouče a ambasadory, kteří chtějí neustále zlepšovat své dovednosti při vedení Ikigai procesů a být co nejblíž zdroji další hodnotné inspirace, která pozvedne jejich sebedůvěru a kreativitu při práci s klienty na novou úroveň.

Jak to bude probíhat?

6X intenzivní ZOOM

120 minut na danou část Ikigai procesu a trénink

Termíny ZOOMŮ

Vždy úterý 8:30-10:30 hod

2/4 Úvodní schůzka  |  16/4 Co miluješ
30/4
V čem vynikáš |  14/5 Co svět potřebuje
28/5 Za co dostaneš energii nazpět
11/6
Kdo opravdu jsi

Ze ZOOMů budou záznamy.

2/4 Úvodní schůzka
16/4 Co miluješ
30/4 V čem vynikáš
14/5 Co svět potřebuje
28/5 Za co dostaneš energii nazpět
11/6 Kdo opravdu jsi

Ze ZOOMů budou záznamy.

Vždy úterý 8:30-10:30 h
2/4 – Úvodní schůzka
16/4 – Co miluješ
30/4 – V čem vynikáš
14/5 – Co svět potřebuje
28/5 – Za co dostaneš energii nazpět
11/6 – Kdo opravdu jsi

Ze ZOOMů budou záznamy.

6X PRAXE V TRIÁDÁCH

90 minut vlastní praxe mimo hlavní Zoomy

Bližší info

Trénink jednotlivých částí sezení s přihlížející pozorovatelem, trénování nových technik a prohlubování dovedností (účastníci jednotlivých triád se budou měnit, aby si vyzkoušeli různé osobnosti kouče i klienta, i roli pozorovatele).

Trénink jednotlivých částí sezení s přihlížející pozorovatelem, trénování nových technik a prohlubování dovedností (účastníci jednotlivých triád se budou měnit, aby si vyzkoušeli různé osobnosti kouče i klienta, i roli pozorovatele).

6X SEBEREFLEXE

Sebepoznání v rámci pravidelných zpětných vazeb a sebereflexe, role pozorovatele.

1x MasterMind
“MASTER ONLINE”

Jak vytunit svou práci online (oproti offline), jak se napojit na klienta online, jak si ulehčit automatizací, vychytávky – jak koučovi může AI pomáhat a šetřit čas?

1x MasterMind
“MASTER CREATIVE”

Jak na prodej kreativně – pyramida produktů Ikigai kouče – jaké jsou možnosti? Produkty, magnety, VIP nabídky, skupinový koučink, Ikigai pobyty, atd.
ČASOVÁ NÁROČNOST:
Počítejte se 120min ZOOMem 1x za 14 dní ve výše uvedených termínech, mezitím 90min TRIÁDY v termínu dle dohody účastníků dané triády, po dobu 3 měsíců.

Počítejte se 120min ZOOMem 1x za 14 dní ve výše uvedených termínech, mezitím 90min TRIÁDY v termínu dle dohody účastníků dané triády, po dobu 3 měsíců.

V RÁMCI KURZU ZÍSKÁTE

VAŠIM výstupem BUDE váš osobní plakát kouče 🌸

Díky němu budete vědět, jak do svého koučování dostat více toho:
Účast na setkáních je na vlastní odpovědnost, očekáváme však plné zapojení a zodpovědnost vůči ostatním parťákům.
Ze ZOOMŮ budou k dispozici záznamy.

Reference Ikigai kolegyň z minulého běhu (jaro 2023)

TVŮRKYNĚ TOHOTO PROGRAMU

JITKA TŮMOVÁ

Naše mentorka koučů ve výcviku IKIGAI, Ikigai koučka, Gestalt koučka a také NLP practitioner (neurolingvisoické programování), facilitátorka. Má přes dvacet let zkušeností z firemního prostředí, kde vedla tým komunikace a marketingu, byla tiskovou mluvčí a interní koučkou. Pomáhá také týmům v rozvoji týmové spolupráce a firemní kultury, pořádá workshopy i Ikigai pobyty. V Ikigai’s je garantkou vzdělávacích programů a certifikace koučů. Miluje učení se, sdílení know how i zkušeností a předávání to dál. Je vaše nadšená podporovatelka v dovednostech a sebedůvěře. Více info tu:
www.jitkatumova.com

přihlášení do "MASTER IKIGAI 2024"

CENA  PROGRAMU JE  14 900,- za celý cyklus.
Možnost platit najednou či ve 3 splátkách 3x 5000,-.

CENA  PROGRAMU JE  14 900,-
za celý cyklus.
Možnost platit najednou či
ve 3 splátkách 3x 5000,-.

Přihlásit se můžete do neděle 10. března 2024.

O nás

JSME IKIGAI`S

Tvoříme smyslu-plné společenství lidí, které naplňuje provázení lidí v různých formách na cestě k hlubšímu poznání sebe sama, aby mohli prožít život, který nejvíce odpovídá jejich osobnosti a zároveň je propojen s celkem. 

Naše mise zní: více lidí na svých místech a spolu-tvoříme nástroje, prostor a podporu, aby se tak mohlo reálně dít. Jsme přesvědčeni, že je to klíč k naší udržitelné a společné budoucnosti.

ikigai-diagram-ikifest-koucovani-srdcem