Lenka Převorová

Provázím ženy k jejich jedinečnosti a smysluplnému životu v každodennosti.

Něco o mně:

Inspiruji a provázím ženy na cestě jejich jedinečnosti. Pomáhám ženám poznat, ocenit a s láskou přijmout to, kdo opravdu jsou a dovolit si sebe samu propsat do každodenního života.

Předávám ženám poselství, že jejich přítomnost je dar a že potěšení není za odměnu, ale je příčinou naší spokojenosti. Baví mě zkoušet a ukazovat, že věci a situace nejsou tak, jak je vidíme, ale tak jak se je rozhodneme vnímat.

Miluju tanec, hluboké rozhovory, naslouchání srdcem, vědomou práci s tělem, pobývání v posvátné přítomnosti a práci s myslí.

MÁ IKIGAI MANTRA:
Inspiruji k životu na živo.
Místo:

Online | Osobně Telč

CENA:
12 500 Kč
VIDEOMEDAILONEK: